Ajurweda jest tradycyjną nauką o zdrowiu wywodzącą się z Indii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje Ajurwedę za najstarszy system opieki zdrowotnej. W sanskrycie słowo Ajurweda oznacza naukę o życiu („ayur” oznacza życie, a „veda” to wiedza, nauka).

Pochodzenie

Mądrość Ajurwedy była przekazywana słownie, aż do chwili, kiedy została spisana ponad 5 000 lat temu. Najstarszymi znanymi tekstami o Ajurwedzie są Charaka Samhita, Sushruta Samhita i Ashtanga Hrudaya. Teksty te szczegółowo opisują wpływ pięciu żywiołów – ziemi, wody, ognia, powietrza i przestrzeni – na nasz system i wyjaśniają potrzebę zachowania równowagi pomiędzy nimi, co skutkuje zdrowym i szczęśliwym życiem. Sekret dobrego zdrowia leży w równowadze, którą osiąga się dzięki działaniu w zgodzie z prawami natury.

Medycyna ajurwedyjska obejmuje następujące działy:

  • choroby wewnętrzne
  • chirurgia ogólna
  • pediatria i położnictwo
  • laryngologia
  • toksykologia
  • psychiatria
  • geriatria i długowieczność
  • prokreacja

Ajurwedę postrzega się jako kolebkę medycyny, wiele idei oraz sposobów leczenia przejęła od niej medycyna alternatywna – naturopatia, homeopatia, aromaterapia oraz medycyna konwencjonalna.

Stosowanie w życiu codziennym

Żyjemy w nowoczesnym i dynamicznym społeczeństwie, w którym zmiany i innowacje następują bardzo szybko. Może to spowodować, że naturalny rytm życia stanie się zaburzony i zachwiany. Fizyczne przejawy tych zaburzeń nazywamy chorobą. Medycyna konwencjonalna zajmie się leczeniem tej choroby, natomiast Ajurweda daje nam wiedzę na temat zapobiegania tym zaburzeniom oraz usuwania przyczyn choroby.

Ajurweda daje indywidualne, a nie generalne kryteria dla utrzymania zdrowia. Każda istota ludzka jest niepowtarzalna, dlatego dla lekarza ajurwedyjskiego opieka zdrowotna zawsze dotyczy osoby, a nie choroby.

Zdrowie nie zależy tylko od czynników fizycznych, ponieważ zdrowie to więcej niż brak choroby. Zdrowie to utrzymywanie balansu we wszystkich aspektach naszego życia, zaczynając od codziennej rutyny (odpowiednia dieta, regularny odpoczynek, aktywność fizyczna), kończąc na  równowadze emocjonalnej, realizacji swojego potencjału i harmonijnego budowania relacji.

Sekret dobrego zdrowia leży w równowadze, którą osiąga się dzięki działaniu w zgodzie z prawami natury.

Przyłącz się więc do nas w podróży do utrzymania zdrowia, korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów.

 
Close Menu